Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest urządzenie odbiorcze EMI oraz czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma czy też urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) czy też w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane aż do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przez zespół programowy wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wykryć promieniowane natomiast przewodzone emisje generowane za pośrednictwem oprzyrządowanie elektroniczny, odbiorniki EMI lub analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe zaś analizatory widma, równie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, rzeczywiście jak odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, numer sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane dzięki urządzenie odbiorcze EMI ewentualnie analizator widma.

Co owo jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest generalnie podzielone na para rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane przez instrument elektroniczne, które mogą powodować zakłócenia ewentualnie awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to artyzm sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego zarezerwowanie natomiast ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają ważność na bieg metoda EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane z wykorzystaniem linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest zarówno przewodzony, podczas gdy a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego powinno się uzyskiwać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, iż metoda EMI są odkładane na koniec projektu. Pierwszym z nich jest pozorna powikłanie w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją tymczasem wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl i personelem, jaki służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC oraz że jeśli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, aż do którego jest podłączony, dodatkowo przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, dlatego że zasilacze służą raczej jako „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz materia kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest o wiele http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoko niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts