Maszyna aż do barwienia włókien – łatwa rozpoznawanie wielu włókien optycznych

Co to jest urządzenie odbiorcze EMI oraz czym jest system aż do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania a rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu za sprawą kompleks splanowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby wydobyć promieniowane oraz przewodzone emisje generowane za pomocą sprzęt elektroniczny, odbiorniki EMI czy też analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami a przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, równie podczas gdy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami aż do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, no kiedy urządzenie odbiorcze pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej tudzież częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przez odbiornik EMI albo analizator widma.

Co owo jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl bądź wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na duet rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pośrednictwem urządzenie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia albo awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to rzemiosło sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przeznaczenie i ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają znaczenie na tok procedura EMC. Badania EMC mogą robić wrażenie następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za sprawą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest także przewodzony, jak a emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego należałoby wykonywać testy EMI?

Istnieje do licha i trochę czynników, które powodują, iż badania EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna przeciwność w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją aczkolwiek wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl a personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś iż jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, to system, do którego jest podłączony, plus przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ten sposób, bo zasilacze służą właściwie w charakterze „posłaniec” aniżeli początek problemów EMC.

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się aż do produkcji jest w znacznym stopniu http://www.wlazly.pl bardziej kosztowne niż generowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również cena wcześniejszych testów przesiewowych jest wysoce spodni niż wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im już wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts