Maszyna do barwienia włókien – łatwa dowód tożsamości wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI natomiast czym jest system do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma bądź odbiornik EMI) jest jednym spośród najbardziej wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) lub w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania oraz rozwiązywania problemów EMI, które często pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu zespół nakreślony wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności poprzednio wysłaniem gotowego produktu do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane a przewodzone emisje generowane przez rynsztunek elektroniczny, odbiorniki EMI ewentualnie analizatory widma są używane w połączeniu spośród odpowiednimi kablami zaś przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, podobnie kiedy oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, naprawdę podczas gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, wielkość sygnału RF na skali pionowej i częstotliwość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane z wykorzystaniem odbiornik EMI czy też analizator widma.

Co to jest ankieta EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest ogólnie podzielone na dwaj rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane za pomocą przyrząd elektroniczne, które mogą sprawiać zakłócenia lub awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to artyzm sprzętu elektronicznego do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego alokacja zaś ograniczenia prawne regulujące jego eksploatacja mają wpływ na proces tryb EMC. Badania EMC mogą rościć pretensje następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, gdy te emitowane przy użyciu linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu lub innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne podyktowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, kto jest także przewodzony, jak i emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego warto uzyskiwać testy EMI?

Istnieje sporo czynników, które powodują, iż strategia EMI są odkładane na basta projektu. Pierwszym spośród nich jest pozorna komplikacja w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją choć wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl natomiast personelem, który służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, że zasilacze są głównym źródłem problemów EMC zaś że jeśliby zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, również przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, bo zasilacze służą nieco jak „posłaniec” aniżeli geneza problemów EMC.

Pozostaje jeszcze sprawa kosztów. Wprowadzanie modyfikacji aż do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest wielce http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne niż produkowanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również koszt wcześniejszych testów przesiewowych jest w dużej mierze niższy niż koszt pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im wcześniej wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts