Maszyna do barwienia włókien – łatwa identyfikacja wielu włókien optycznych

Co owo jest odbiornik EMI zaś czym jest platforma do badań EMI?

Odbiornik pomiarowy (analizator widma lub urządzenie odbiorcze EMI) jest jednym z w największym stopniu wartościowych urządzeń dostępnych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) albo w ośrodku inżynieryjnym. Odbiorniki pomiarowe różnych typów są używane do wykrywania tudzież rozwiązywania problemów EMI, które notorycznie pojawiają się we wczesnych etapach fazy rozwoju http://www.blazejowski.pl produktu. Po wprowadzeniu przy użyciu całość projektowany wszystkich poprawek EMI, odbiorniki pomiarowe są wykorzystywane aż do przeprowadzania testów certyfikacyjnych pełnej zgodności przed wysłaniem gotowego produktu aż do klienta. Dowiedzmy się więcej o tych urządzeniach.

Przeznaczenie odbiornika pomiarowego

Aby przyuważyć promieniowane zaś przewodzone emisje generowane za pośrednictwem ekwipunek elektroniczny, odbiorniki EMI albo analizatory widma są używane w połączeniu z odpowiednimi kablami i przetwornikami (antena, LISN, sonda pola E/H, itp.).

Te odbiorniki pomiarowe i analizatory widma, równie jak oscyloskopy, są podstawowymi przyrządami do przeglądania sygnałów RF. Z drugiej strony, w rzeczy samej gdy odbiornik pomiarowy patrzy na sygnały w dziedzinie częstotliwości, oscyloskopy patrzą na sygnały w dziedzinie czasu.

W rezultacie, rozmiar sygnału RF na skali pionowej tudzież częstość sygnału RF na skali poziomej są pokazywane przy użyciu odbiornik EMI ewentualnie analizator widma.

Co to jest egzamin EMI/EMC?

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) odnosi się aż do zdolności urządzenia elektronicznego aż do funkcjonowania w środowisku elektromagnetycznym bez zakłóceń http://www.soski.pl ewentualnie wpływu innych urządzeń elektronicznych w tej przestrzeni. Badanie EMC jest w ogóle podzielone na dwa rodzaje:

Emisje – to zaburzenia elektromagnetyczne emitowane z wykorzystaniem urządzenie elektroniczne, które mogą wywoływać zakłócenia bądź awarie w innym urządzeniu elektronicznym w tym samym środowisku.
Odporność/wrażliwość – Odporność to zręczność sprzętu elektronicznego aż do prawidłowego działania w środowisku elektromagnetycznym bez napotykania zakłóceń w wyniku emisji spośród innego urządzenia elektronicznego.

Charakter badanego urządzenia, jego przydzielenie oraz ograniczenia prawne regulujące jego użytkowanie mają znaczenie na tok procedura EMC. Badania EMC mogą udawać Greka następujące zjawiska elektromagnetyczne:

Pola magnetyczne, kiedy te emitowane za pomocą linie elektryczne
Obniżenie napięcia w wyniku przerwy w dostawie prądu czy też innej przerwy w dostawie energii elektrycznej.
Wyładowania atmosferyczne spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi
Szum elektromagnetyczny, jaki jest podobnie jak przewodzony, kiedy tudzież emitowany
Elektryczność statyczna http://www.krzepkowski.pl powoduje wyładowania elektrostatyczne.

Dlaczego pożądane byłoby wykonywać testy EMI?

Istnieje bez liku czynników, które powodują, że strategia EMI są odkładane na dosyć tego projektu. Pierwszym z nich jest pozorna kłopot w przeprowadzeniu tego typu badań. Istnieją chociaż wyspecjalizowane laboratoria, które dysponują niezbędnym sprzętem http://www.rorat.pl tudzież personelem, kto służy pomocą.

Innym częstym błędnym przekonaniem jest to, iż zasilacze są głównym źródłem problemów EMC natomiast że jeżeli zasilacz przejdzie pozytywnie testy w trybie autonomicznym, owo system, do którego jest podłączony, także przejdzie je pozytywnie. To nie działa w ów sposób, skoro zasilacze służą raczej jako „posłaniec” niż geneza problemów EMC.

Pozostaje coraz myśl kosztów. Wprowadzanie modyfikacji do projektu w miarę zbliżania się do produkcji jest w dużym stopniu http://www.wlazly.pl z większym natężeniem kosztowne aniżeli wytwarzanie tego na wcześniejszym etapie procesu. Również wartość wcześniejszych testów przesiewowych jest daleko dolny aniżeli wartość pełnowymiarowych testów certyfikacyjnych. Im uprzednio wykryje się problemy, tym mniej kosztowne są ich naprawy.

Related Posts