Urządzenia spawalnicze

Jest to bieg spawania łukowego, w którym koalescencja jest wytwarzana za sprawą podgrzewanie materiału w ciągu pomocą łuku elektrycznego padającego pomiędzy elektrodą wolframową a materiałem spawanym. Poniżej znajduje się parę informacji na sprawa różnych www.karmowski.pl typów urządzeń aż do spawania i cięcia. Elektrody używane w tym procesie są wykonane z wolframu lub wolframu toriowanego. Elektrody wolframowe toriowane są chłodniejsze niż zwykłe elektrody wolframowe i utrzymują kwadratowe końce łuku, lecz są droższe.

Gaz osłonowy:
Gaz zabezpieczający (argon, hel, azot, dwutlenek węgla lub mieszanina gazów itp.) jest używany w celu uniknięcia syf atmosferycznego stopionego jeziorka spawalniczego. Gaz bierny osłania skończony sfera spoiny przed działaniem atmosfery, eliminując potrzebę stosowania topnika. Najczęściej stosowanym gazem obojętnym jest argon, jakkolwiek www.drozdzowski.pl wolno oraz zabawić się helu bądź mieszaniny tych dwóch gazów. W razie potrzeby wolno dołączyć metalu wypełniającego.
Dostępne w handlu gatunki gazu stosowane do spawania mają niewinność 99,9%. Argon jest o 0,38% cięższy od czasu powietrza a plus minus 10 bicie cięższy od helu. Oba gazy jonizują się, kiedy znajdują się w łuku elektrycznym. Oznacza to, iż atomy gazu tracą część swoich elektronów, które mają bagaż ujemny. Te niezrównoważone atomy gazu, zwane jonami dodatnimi, mają w tym momencie www.doroszuk.pl towar dodatni i są przyciągane do ujemnego bieguna łuku elektrycznego.

Biegunowość spawania TIG:
Źródłem prądu przypadkiem być prąd sztywny względnie zmienny, w zależności od momentu zastosowania. Łuk o prostej polaryzacji prądu stałego jest stosowany w przypadku metali innych niż glin a magnez, w tym stopów miedzi, żeliwa, stali a stali nierdzewnej. Zapewnia jego osoba dobrą koncentrację ciepła a tworzy spoiny, które są głębokie i wąskie. Szybkość spawania jest wysoka, i odkształcenia metalu rodzimego są mniejsze. Odwrotna biegunowość prądu stałego nie jest powszechnie stosowana, ponieważ wytwarza płytkie zaś szerokie spoiny. Łuk prądu przemiennego jest stosowany aż do spawania aluminium, magnezu, żeliwa a wielu innych metali. Przeniki w łuku prądu przemiennego znajdują się w połowie drogocenny pomiędzy przetopem uzyskiwanym obok zastosowaniu polaryzacji bezpośredniej prądu stałego natomiast polaryzacji odwrotnej prądu stałego.

Proces www.jedral.pl spawania TIG:
W procesie spawania TIG aż do zajarzenia łuku notorycznie stosuje się kierunek o wysokiej częstotliwości natomiast wysokim napięciu (100 kHz do 2 MHz, 2000 V) tudzież niskim natężeniu. Ma to na celu uniknięcie syf elektrody w przypadku, kiedy arkada jest inicjowany przez mordobicie z materiałem spawanym. Gdy pozostałość elektrody znajdzie się w odległości od 3 do 2 mm od materiału spawanego, iskra przeskakuje z wykorzystaniem szczelinę powietrzną pomiędzy elektrodą zaś materiałem spawanym. Następuje jonizacja wartościowy powietrza www.legowik.pl zaś powstaje arkada elektryczny.

Nałożony kierunek wysokiej częstotliwości powoduje przeskok iskry dzięki szczelinę między elektrodą i obrabianym przedmiotem. Jeżeli zarzewie wysokiej częstotliwości nie jest dostępne, łuk wolno zapoczątkować przez rozruch od czasu podstaw, używając miedzianej pobieżny zaczepowej, żeby zredukować skażenie elektrody.

Related Posts